Adunarea Baptistă Independentă "Maranata" din orașul Ștei

Evanghelia lui Isus Hristos

..ne pregătim pentru muncă, pentru școală, pentru examene, pentru nunți, pentru serbări de diferite feluri, chiar și pentru înmormântări. Dar ești TU pregătit pentru viața de dincolo de această viață? – Amos 4:12 “…pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău…!”

1. Dă-ți seama că ești păcătos. Romani 3:9,10; 5:12
Romani 3:12 – “Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.”

2. Păcatul te separă de Dumnezeu. Luca 13:27; Apocalipsa 21:27
Romani 6:23a – “Fiindcă plata păcatului este moartea..”

3. Faptele noastre nu ne pot duce în Cer. Isaia 64:6a; Tit 3:5
Efeseni 2:8,9 – “Caci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

4. Întoarce-te de la păcat. Marcu.1:14,15; Luca 13:3
Fapte 3:19 – “Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.”

5. Crede că Isus a murit pentru tine. Luca 19:10; Fapte 4:12; 16:31; Romani 5:8,9; 2 Corinteni 5:21; Romani 6:23b
Ioan 3:16 – “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în EL, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.”

6. Primește-L pe Isus în viața ta. Ioan 14:6; 20:31; Romani 5:17; 10:9,10-13
Ioan 1:12 – “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

7. Siguranța mântuirii. Ioan 1:12; 10:27,28; 1 Ioan 3:20,21; 4:13-16
1 Ioan 5:13 – “V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică.”